نقدی بر ترانه‌ی «نگران من نباش» از ایرج جنتی عطایی

[نویسنده: امین شیخی]

سعی دارم  ترانه‌ی«نگران من نباش» از آلبوم «ایزوله» را به مثابه‌ی یک ترانه‌ی مکتوب مورد بررسی قرار دهم. این اثر یک ترانه با تمی عاشقانه است که ساختار معنایی متمرکزی دارد. هر بند موتیف اصلی ترانه را بازگو می‌کند. می‌توان بر روی ساختار فرمیک این اثر مانور داد. فرم بیرونی این اثر از نظر قالب، وزن و… حرف‌هایی برای گفتن دارد؛ مثل تغییرات وزنی در بندهای قبل از ترجیع‌بند و بندهای بعد از آن. موسیقی کناری در این ترانه قوی نیست و یکی از دلایلش بکر نبودن آن‌ها می‌باشد. فرم درونی موجب می‌شود یک اثر شخصیت پیدا کند و بتوان آن اثر را هنگام مواجهه با سایر آثار تشخیص داد که در این ترانه بیشتر از طریق ترکیب‌سازی و اضافات تشبیهی صورت گرفته است و این مثل تیغی دو لبه، گاهی موجب بلند شدن و گاه سقوط ترانه می‌شود؛ ترکیباتی هم‌چون: پل‌واره، من‌مُردگی، تنِ کشدار «خمیازه‌ی نور»، دل‌گُم و… اما با همه‌ی این اوصاف، همین ترکیبات موجب شده است که شعر شخصیت خودویژه‌ای پیدا کند (که می‌توان بعد از بررسی این اثر، در مورد تکرار یک فرم خاص در کل کارهای یک شاعر و بدل شدنش به یک کلیشه و یا امضای شاعر حرف زد). تصویرسازی‌ها معمولاً ذهنی هستند با ساختاری فشرده و گسترده شکل گرفته‌اند. فرمی قوی‌تر است که نتوان در آن برای بهتر شدنش واژه، تصویر و یا قسمتی را تغییر یا جای‌گزین کرد؛ در واقع باید واژگان و سایر مؤلفه‌های فرمی به اندازه‌ای در اثر مستحکم باشند که حس ادیتی بر آن‌ها نداشته باشیم. با این مقدمه‌ی کوتاه، پا در جهان متنی «نگران من نباش» می‌گذاریم:

راهیِ پل‌واره‌های تازه شو
رو به ایستگاه‌های نو برو
بی تو رد می‌شم از این من‌مُردگی
به خودم خو می‌کنم بدونِ تو

اولین نکته‌ای که به چشم می‌آید ضعف موسیقی کناری است با قافیه‌هایی بسیار ساده که حتی برای تقویت آن از ردیف هم استفاده‌ای نشده است. ترکیب «پل‌واره» در مصرع اول از لحاظ معناشناسی، جایگاه مناسبی در زیبایی‌شناسی اثر ندارد؛ زیرا پسوند «واره» برای ساخت اسمی به کار می‌رود که بخواهد همانندسازی با یک چیز یا یک کار را نشان بدهد، با توجه به این که اسم ساخته شده در ترازوی کوچک‌تر و پایین‌تری نسبت به آن قرار گرفته باشد؛ مثال: ماهواره که نسبت به «ماه» یک قمر کوچک است یا گوش و گوشواره. در این صورت «پل‌واره» باید در ترازوی پایین‌تری نسبت به پل قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ساختار نحوی جمله دنبال یک مسیر تازه و مطمئن می‌گردد؛ پل که یک راه بزرگ‌تر و مطمئن‌تری است، در این قسمت می‌تواند به ساختار معنایی این بند نزدیک‌تر باشد تا پل‌واره. «پل‌واره» یک ترکیب دور افتاده از ساختار معنایی اثر است.

نکته‌ی دیگر مصرع دوم است که به نظر حشو معنایی با مصرع اول دارد؛ زیرا با اندکی دقت افق معنایی این دو مصرع را در می‌یابیم که بسیار به هم‌دیگر نزدیک هستند. به جای «پل»، «ایستگاه» در محور جانشینی قرار گرفته است و به جای «تازه»، «نو» و در آخر به جای «راهی شو»، «برو» آمده است و این یعنی از دست دادنِ یک مصرع. ایجاز می‌توانست بیشتر رعایت شود و در همین یک مصرع می‌شد حرف‌های تازه‌تر و بیشتری زد.

اتفاقی که در بیت دوم این بند افتاده زیبا به نظر می‌رسد. هم ترکیب «من‌مُردگی» و هم پاردوکس روایی در این قسمت که راوی از مخاطب خود می‌خواهد او را جا بگذارد و برود، در همان حال با رفتن مخاطب، راوی نیز از این طرف من‌مُردگی خود را جا می‌گذارد و می‌رود.

می‌نویسمت رو پوستِ تنِ شب
رو تُنِ کشدارِ خمیازه‌ی نور
تو رو از رؤیا نفس می‌کشم و
بغلت می‌کنم از یه حسِ دور

هرچند آن ارتباطی که یک جزء با سایر اجزاء برای ایجاد یک ساختار دارد مهم است. اما تازه‌گی و بکر بودن تصاویر و سایر مؤلفه‌ها نیز نقش اساسی را ایفا می‌کند. جایی به خاطر یک تصویر زیبا که نمونه‌های بسیار داشته، فقط تولید لذت متنی می‌شود؛ اما سرخوشی متنی زمانی در خواننده تولید می‌شود که یک تصویر بکر باشد، یک اثر بکر و تازه باشد تا خواننده احساس کند اولین بار است که چنین تصویری را در یک اثر دیده است. «نوشتن بر پوست شب» را ما در  ترانه‌ی دیگری به نام «پوست شب» با صدای مهرداد آسمانی شنیده‌ایم (رو پوست شب نوشتم من که از جونم گذشتم من) که متقابلاً استفاده از چنین ترکیبی کلیشه‌ای، زیبایی‌شناسی اثر را پایین کشیده است؛ آن هم در اثری که بیشترین درصد فرم درونی‌اش بر اساس همین ترکیبات شکل گرفته است. مورد دیگر، تتابع اضافات به خودی خود ضربه‌ای به زیبایی نمی‌زند؛ اما گاهی ایجاد حشو و گاه باعث می‌شود دایره تأویل محدود شود. «می‌نویسمت رو پوستِ تنِ شب» وقتی گفته می‌شود روی پوست تن شب می‌نویسمت دیگر نیازی به واژه «تن» احساس نمی‌شود؛ زیرا پوست می‌تواند مجاز جزء از کل باشد و تن را تداعی کند. یکی از قوی‌ترین قسمت‌های این اثر مصرع دوم این بند است. ترکیب بکری بکار رفته است؛ ولی بیت دوم این بند ساده‌انگارانه نوشته شده، بخصوص که بیت قبل، از تصویر زیبا و بکری برخوردار است. در قالب چهارپاره که قالب این بند است، معمولاً بیت دوم و در نهایت مصرع آخر از ضربه‌ی قوی‌تری بهره می‌برد؛ زیرا این رویکرد موجب غافل‌گیر کردن خواننده و ایجاد لذت خوانش می‌شود. اما در این بند برعکس این رویکرد صورت گرفته است. «بغلت می‌کنم از یه حس دور» یک حس دور در این مصرع موجب چند تأویلی شدن این مصرع شده و به زیبایی این بند کمک کرده است: با یک احساس غریب بغل کردن یا از دور با احساس بغل کردن.

دل‌گُمِ تردید این موندن و رفتن نباش
نازنین من! برو، نگران من نباش
دل‌گُمِ تردید این موندن و رفتن نباش
نازنین من! برو، نگران من نباش

یک ترکیب زیبای دیگر در این بند وجود دارد که بند ترجیع است، موجب شده فروم درونی در کل اثر پخش شود و ترتیب یک ساختار منسجم را بدهد. تقریباً در هر بند با چنین ترکیباتی مواجه می‌شویم. آهنگ زیبایی که در خوانش این بند هست که می‌تواند یکی از دلایلش تکرار حرف «نون» باشد. مورد دیگر حشو «تردید» و ترکیب «دل‌گُم» بودن است. یکی از معانی استخراج شده از «دل‌گُم» همان در دو راهی قرار گرفتن و تردید است:

دل‌گُم این موندن و رفتن نباش
توی تردید این موندن و رفتن نباش

با کمی دقت در می‌یابیم که ساختار معنایی هر دو مصرع بالا بسیار نزدیک به هم هستند؛ یعنی هر دو واژه در محور هم‌نشینی زبان یک معنای تقریباً مشابه را تولید می‌کنند؛ در واقع «دل‌گُم» یا «تردید» یکی‌شان اضاف است.

من به لحظه‌های بی‌حادثه عادت می‌کنم
بودنِ تو رو بدونِ تو رعایت می‌کنم
توی دهلیز شب و وُدکا و سیگار و سکوت
خاطره به خاطره فردامو قسمت می‌کنم

از این قسمت به بعد، وزن و تعداد هجاها متفاوت می‌شود و همان‌طور که گفته شد، کار را از یک‌نواختی درآورده و به موسیقی ترانه کمک شایانی کرده است. «لحظه‌های بی‌حادثه» و «دهلیز شب» هم‌چنان رفتار فرمی را از طریق ترکیب‌سازی‌ها حفظ کرده و در خدمت ساختار است. «لحظه‌های بی‌حادثه» همان‌طور که گفته شد لذت و سرخوشیِ خواندن را از خواننده می‌گیرد؛ زیرا کلیشه‌ای به نظر می‌رسد و هم این‌که چرا لحظه‌های بی‌معجزه نه؟ یا لحظه‌های  حامله یا هر مضافٌ الیه دیگری نباشد؟ ترکیب‌سازی‌های دستمالی شده تنها دایره تأویل را محدود می‌کند. وقتی دست به ساخت ترکیبی می‌زنیم، باید ترکیب ساخته شده بکر و تازه باشد تا هنگامی که تأویل را محدود می‌کنیم، در عوض به خواننده یک لذت بیشتری ببخشیم. در مصرع دوم با بازی زبانی بین کلمات «بودن تو» و «بدون تو» که از طریق جناس قلب، موسیقی درونی را تقویت کرده، روبه‌رو هستیم. در مصرع سوم واژه‌ی «دهلیز» در فرآیند محاوره‌سازی زبان معیار موفق عمل نکرده است؛ زیرا معادل محاوره‌ی «دهلیز» می‌تواند واژه‌ی «راهرو» و «دالون» باشد و این به یک‌دست بودن زبان آسیب رسانده است. موسیقی کناری در این بند به دلیل مردّف بودن، می‌تواند موفق باشد؛ ولی در این بند به دلیل فقر موسیقی معنوی، بهتر بود که موسیقی کناری قوی‌تر به‌کار می‌رفت تا خواننده در مواجهه با این فقر احساس خسته شدن نکند.

طرح لبخندتو بوسه می‌زنم به سمتِ ماه
یاد گیسوتو نوازش می‌کنم بین دو آه

در این بیت با تصویر ذهنی گسترده‌ای روبه‌رو می‌شویم. تصویری که موجب می‌شود خواننده بتواند دایره‌ی تأویلی خود را در این بیت گسترده‌تر بکند. در مصرع دوم «دو آه» می‌تواند استعاره از دو دست راوی باشد؛ با این قرینه‌ی معنوی که مو را با دست نوازش می‌کنند و قرینه‌ی لفظی‌اش که عدد «دو» است، می‌تواند اشاره‌ای به «دو» دست باشد. با این حال باز هم خواننده می‌تواند برداشت‌های دیگری نیز بکند و این ظرفیت تصاویر گسترده است.

زبان در این بیت، از منش ارتباطی خود فاصله گرفته است و با قرار دادن رمزگان زبانی، خواننده یا گیرنده را وادار به کشف این مناسبات زبانی می‌کند، این قسمت از ترانه شعریت بالایی پیدا کرده است؛ زیرا این‌جا هدف زبان کمتر متوجه‌ی منش ارتباطی است. در مورد واژهی «گیسو» هم‌چون واژه‌ی «دهلیز» می‌توان گفت که از زبان ترانه به دور است؛ «گیسو» نیز در زبان محاوره معادلی هم‌چون «مو» دارد.

می‌تونم طاقت بیارم بعد از اینِ بی تو رو
نگران من نباش و نازنینِ من برو

این بیت در جایگاه پایان‌بندی قرار گرفته و تا حدی بندهای قبل از خود را  به لحاظ معنایی جمع‌وجور کرده است؛ اما با توجه به بند ترجیع، این بند در ساختار معنایی اثر تا حدودی غیرلازم است. اگر این اثر، ترانه‌ای بود که بند ترجیع نداشت، آن هم با چنین افق معنایی مشابه‌ای نسبت به این بیت، در آن صورت این بیت می‌توانست جایگاه محکمی برای خود در ساختار معنایی پیدا کند. علاوه بر این، ساده‌ترین حالت فرمی را همین بیت دارا است. تنها گزاره‌هایی که یک‌سر به نیت ارتباط کلامی، در وزن و قافیه‌هایی که ساده هستند، به‌کار گرفته شده است؛ در واقع اگر وزن و قافیه را از این بیت بگیریم با یک گزاره‌ی ساده روبه‌رو می‌شویم که در زبان روزمره برای انتقال هرچه سریع‌تر پیام به‌کار می‌رود و رمزگان زبانی تا حد امکان محو می‌شوند. هیچ خبری نیست از آن ترکیبات، تصاویر ذهنی‌ای مثل «می‌نویسمت رو پوست تن شب»، «تن کشدار خمیازه‌ی نور» که در کل اثر پخش شده بودند. رویکرد و نگاه به تصویرسازی در این بیت نسبت به بیت قبل از خود که از شعریت بالایی برخوردار بود، نشان می‌دهد ساخت این بیت با سایر بیت‌ها و بندها متفاوت است و این یعنی گنجیده نشدن در ساختار یک اثر؛ حذف این بیت نه تنها در ساختار معنایی اثر، بلکه در ساختار فرمیک اثر نیز خللی وارد نمی‌کند؛ حتی موجب رعایت ایجاز و منسجم‌تر شدن فرم ترانه می‌شود. فرم قوی یک اثر، یعنی خواننده در هنگام خوانش حس ادیت نداشت باشد.

در یک نگاه کلی، جناب جنتی عطایی یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌هایشان امضاء داشتن آثارشان است. این امضاء معمولاً به دلیل داشتن فرمی است که در اکثر آثارشان وجود دارد. استفاده از واژه‌ها و ترکیبات تازه، تصاویر ذهنی بسیار زیبایی مثل «زیر ضدّ نور این بالکن رو به حادثه» و «نوشتن/ رو تن کشدار خمیازه‌ی نور» همه و همه باعث می‌شوند زبانی خودویژه تولید شود. اما چیزی که هست تازه بودن در هنر است. یک فرم زمانی که چندین بار تکرار شود دیگر عادی می‌شود و باید از آن نیز آشنایی‌زدایی صورت بگیرد. در خیلی از آثار جناب جنتی عطایی فرم درونی از طریق همین «ترکیب‌سازی»های متفاوت صورت گرفته است که به‌خاطر استفاده‌ی زیاد از این فرم، گاهی دیده می‌شود ترکیب‌ها موفق نبوده و در ساختار کلی اثر نقش مناسبی پیدا نکرده‌اند. در واقع یک فرم تازه به‌وجود نمی‌آید مگر زمینه‌ی مرگ فرم‌های قبل از خود را فراهم کند.

در اکثر آثار جناب جنتی عطایی با یک لحن و یک نوع دایره‌ی واژگانی خاص روبه‌رو هستیم مثل شب، سفر، پل، نور و… که در همین ترانه و سایر آثار وجود دارد. اما باید روی دیگر سکه را نیز نگاهی کرد؛ تفاوت شاعران بزرگ با شاعران سطحی داشتن همین امضایی است که در تک‌تک آثار جناب جنتی عطایی وجود دارد.