برچسبترانه

کتاب‌های ناقص ترانه مرا به پژوهشی تازه در این حوزه واداشت / گفت‌وگو با ایرج دیهیمی درباره کتاب «عالیجناب مهربان، ترانه»

شهاب داربیان- کتاب «عالیجناب مهربان، ترانه» نوشته ایرج دیهیمی  در نشر نگاه در دو جلد منتشر شده است.در بازار آشفته ترانه با ضعف‌های [ادامه]